SPONSORS / SUBSIDIES

Coal Mine ReCycling wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanwege:

 • Provincie Belgisch Limburg, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed
 • MUZE Cultuurcentrum, Heusden-Zolder
 • Vlaamse overheid, Lottodossiers
 • Blegny-Mine, UNESCO-werelderfgoed site en museum
 • Nederlands Mijnmuseum, Heerlen

SPONSORS /
GRANTS

Coal Mine ReCycling is made possible by financial support from:

 • Province of Belgian Limburg, Provincial Center for Cultural Heritage
 • MUZE Cultural Centre, Heusden-Zolder
 • Flemish government, Lotto dossiers
 • Blegny-Mine, UNESCO World Heritage Site and museum
 • Dutch Mining Museum, Heerlen

SPONSOREN / ZUSCHÜSSE

Coal Mine ReCycling wird durch finanzielle Unterstützung ermöglicht durch:

 • Provinz Belgisch-Limburg, Provinzzentrum für Kulturerbe
 • Kulturzentrum MUZE, Heusden-Zolder
 • Flämische Regierung, Lotto-Dossiers
 • Blegny-Mine, UNESCO-Weltkulturerbe und Museum
 • Niederländisches Bergbaumuseum, Heerlen

COMMANDITAIRES / SUBVENTIONS

Coal Mine ReCycling est rendu possible grâce au soutien financier de :

 • Province du Limbourg belge, Centre provincial du patrimoine culturel
 • Centre culturel MUZE, Heusden-Zolder
 • Gouvernement flamand, dossiers Loto
 • Blegny-Mine, site du patrimoine mondial de l’UNESCO et musée de la mine
 • Musée hollandais de la mine, Heerlen