PRODUCTIE

Het Vervolg / COALFACE

COALFACE is het productie-, presentatie- en onderzoeksprogramma van vzw Het Vervolg. COALFACE focust op maatschappelijke verandering in mijngebieden. Het onderzoekt en verbindt (post)industriële gebieden en regio’s in transitie. ‘Het Vervolg’ is de NGO in regionale ontwikkeling die Kunsten en Erfgoed profileert als grondstof voor de toekomst.

PRODUCTION

Het Vervolg/COALFACE

COALFACE is the production, presentation and research program of NGO ‘Het Vervolg’. COALFACE focuses on social change in mining regions. It investigates and connects (post) industrial areas and regions in transition. “Het Vervolg” is the NGO in regional development that profiles Arts and Heritage as a raw material for the future.

PRODUKTION

Het Vervolg / COALFACE

COALFACE ist das Produktions-, Präsentations- und Forschungsprogramm von vzw Het Vervolg. COALFACE konzentriert sich auf den sozialen Wandel. Es untersucht und verbindet (post) industrielle Gebiete und Übergangsregionen. “The Continuation” ist die NGO für Regionalentwicklung, die Arts und Heritage als Rohstoff für die Zukunft profiliert.