PRODUCTIE

Het Vervolg / COALFACE

COALFACE is het productie-, presentatie- en onderzoeksprogramma van vzw Het Vervolg. COALFACE focust op maatschappelijke verandering in mijngebieden. Het onderzoekt en verbindt (post)industriële gebieden en regio’s in transitie. ‘Het Vervolg’ is de NGO in regionale ontwikkeling die Kunsten en Erfgoed profileert als grondstof voor de toekomst.

www.hetvervolg.org

PRODUCTION

Het Vervolg/COALFACE

COALFACE is the production, presentation and research program of NGO ‘Het Vervolg’. COALFACE focuses on social change in mining regions. It investigates and connects (post) industrial areas and regions in transition. “Het Vervolg” is the NGO in regional development that profiles Arts and Heritage as a raw material for the future.

www.hetvervolg.org

PRODUKTION

Het Vervolg / COALFACE

COALFACE ist das Produktions-, Präsentations- und Forschungsprogramm von vzw Het Vervolg. COALFACE konzentriert sich auf den sozialen Wandel. Es untersucht und verbindet (post) industrielle Gebiete und Übergangsregionen. “The Continuation” ist die NGO für Regionalentwicklung, die Arts und Heritage als Rohstoff für die Zukunft profiliert.

www.hetvervolg.org

PRODUCTION

Het Vervolg / COALFACE

COALFACE est le programme de production, de présentation et de recherche de l’asbl Het Vervolg. COALFACE se concentre sur le changement social dans les zones minières. Il étudie et relie les zones (post)industrielles et les régions en transition. ‘Het Vervolg’ est l’ONG de développement régional qui profile les Arts et le Patrimoine comme une matière première pour l’avenir.

www.hetvervolg.org