AGENDA EXPO

  • 13 mei > 29 juni 2022 – Blegny MineRue Lambert Marlet, 234670 Blegny (Belgique) – www.blegnymine.be

  • 1 juli > 31 augustus 2022 – ZLDR luchtfabriek – Marktplein 5, 3550 Heusden-Zolder (België) – www.muze.be

  • sept/okt 2022 – Nederlands Mijnmuseum – Mijnmuseumpad 2, 6412 EX Heerlen, Nederland – www.nederlandsmijnmuseum.nl

Coal Mine ReCycling is een reizende tentoonstelling van 42 fotopanelen met 200 beelden van Leo van der Kleij uit mijngebieden van West-Europa en Japan. De expo heeft ook een film van André Bijma over het werk van Van der Kleij.

Coal Mine ReCycling is a traveling exhibition of 42 photo panels with 200 images by Leo van der Kleij from mining areas of Western Europe and Japan. The exhibition also features a film by André Bijma about the work of Van der Kleij.

Coal Mine ReCycling ist eine Wanderausstellung mit 42 Fototafeln mit 200 Bildern von Leo van der Kleij aus Bergbaugebieten Westeuropas und Japans. Die Ausstellung zeigt auch einen Film von André Bijma über die Arbeit von Van der Kleij.

Coal Mine ReCycling est une exposition itinérante de 42 panneaux de photos avec 200 images de Leo van der Kleij provenant de zones minières d’Europe occidentale et du Japon. L’exposition présente également un film d’André Bijma sur l’œuvre de Van der Kleij.