AUTEURS

Het project gaat ook over de toekomst van de Europese Mijngebieden. Aan een aantal relevante auteurs zal gevraagd worden mee te denken en een bijdrage te leveren. De namen worden bekend gemaakt ‘en cours de route’

AUTHORS

The project is also about the future of the European Mining Areas. A number of relevant authors will be asked to think along and contribute. The names are announced “en cours de route”.

AUTOREN

In dem Projekt geht es auch um die Zukunft der europäischen Bergbaugebiete. Eine Reihe relevanter Autoren wird gebeten, mitzudenken und mitzuwirken. Die Namen werden “en cours de route” angekündigt