Alle mijnregio’s van West Europa hebben dezelfde uitdaging: een duurzaam toekomstperspectief vinden. Maar ondanks een diepe lotsverbondenheid is er weinig contact en samenwerking.
Fotograaf Leo van der Kleij verbindt de mijnstreken en hun mensen. Zijn beelden stellen vragen naar de kwaliteit van het leven en de verwachtingen naar de toekomst.
COALMINE RE-CYCLING is een artistiek onderzoek naar de veerkracht van mijnwerkersgemeenschappen in West Europa.

All mining regions of Western Europe face the same challenge: finding a sustainable future. But despite a deep sense of common destiny, there is little contact and cooperation.
Photographer Leo van der Kleij connects the mining areas and their people. His images ask questions about the quality of life and the expectations for the future.
COALMINE RE-CYCLING is an artistic research into the resilience of mining communities in Western Europe.

Alle Bergbauregionen Westeuropas stehen vor der gleichen Herausforderung: eine nachhaltige Zukunft zu finden. Obwohl ihre Bewohner dieses Schicksal teilen, gibt es überregional wenig Kontakte und Kooperationen.
Der Fotograf Leo van der Kleij verbindet die Bergbauregionen und ihre Menschen. Seine Bilder stellen Fragen zur Lebensqualität und zu den Erwartungen an die Zukunft.
COALMINE RE-CYCLING ist eine künstlerische Studie zur Widerstandsfähigkeit von Bergbaugemeinden in Westeuropa.